User Tools

Site Tools


gte:taevlingsregler

Tävlingsregler

Sweden GTe följer SBF gemensamma tävlingsregler. Reglerna nedan ska tolkas som klasspecifika regler för 1/8 GTe. Se även Tävlingsregler Radiostyrd bilsport RB

1:8 GT El (GTe)

Tävlingskörning

 • Tävlingen ska avgöras på max 2 dagar.
 • Tid för sista varv är minst genomsnittsvarv + 50%.
 • Maximalt 12 förare i varje final.

Träning

 • Träning körs om en heatomgång a ́10 minuter med bilvändare och varvräkning i alla omgången, gemensam start på signal/flagga.

Kvalificering

 • Kval körs om 5st heat á 7 min med rullande start på signal. De tre (3) bästa heaten räknas.
 • Kvalen seedas från den bästa av de träningarna med principen tre bästa sammanhängande varven.
 • Snabbaste föraren (baserat på varv och tid) i varje omgång tilldelas 0 poäng, andraplatsen två poäng, tredjeplatsen tre poäng, fjärdeplatsen fyra poäng och så vidare.
 • Om två eller fler tävlande har samma resultat i en omgång tilldelas samma poäng, nästkommande tävlande ej inkluderad i denna särskiljning tilldelas poäng mot vilken position den har i aktuella omgången.
 • Förare som ej kör en omgång och då ej räknar ett resultat tilldelas poäng för sista plats i aktuell omgång.
 • Kvalresultat avgörs av varje förares bästa (lägsta) poäng som adderas, baserat på antal räknade omgångar i tabellen.
 • Särskiljning vid lika poängbästa poäng i någon av de räknade heaten (ex. 1+3=4 slår 2+2=4). Om det fortsatt är oavgjort jämförs varv och tid från resultaten med bästa poäng, föraren med snabbaste resultatet vinner särskiljningen. Om fortsatt oavgjort jämförs tiderna från nästa resultat.
 • Endast räknade omgångar används i kvalresultatet och eventuella särskiljningar, alla andra kvalomgångars resultat är oräknade och har ingen inverkan på förarens resultat.

Finaler

 • Efter att kvalificeringsheaten är genomförda sorteras förarna in i finaler A-, B-, C-final o.s.v. med tio förare i varje final utifrån den totala kvalresultatlistan. Alla finaler är 7 minuter.
 • A-finalen körs i tre omgångar och övriga finaler i en omgång. Om tiden medger kan övriga finaler köras i 2 omgångar. Alla finaler körs nerifrån och uppåt.
 • Det finns bara en final på varje nivå t ex A-, B-, C-final osv. Ingen begränsning för lägsta final. Ingen kan avancera från lägre final till högre.
 • Vinnaren av en final t ex A-finalen får 0 poäng. Plats nummer 2 får 2 poäng och plats nummer 3 får 3 poäng och så vidare upp till 10 poäng. Samma gäller för de övriga finalerna. Förare som inte startar i final får 10 poäng.
 • Varje förares två bästa resultat adderas och den förare som erhållit lägst poängsumma är vinnare. Vid lika poäng så vinner den förare som erhållit lägst enskilda poäng i någon av de två räknade finalerna.
 • Är det fortfarande lika avgör bästa varv och tid från den bästa placeringen. Är det fortfarande lika avgör bästa varv och tid från den näst bästa placeringen.
 • Om A-finalerna inte kan slutföras placeras förarna i A-finalen enligt bästa kvalplacering.

Startprocedur

 • Formula 1 start ska användas och startrutor ska märkas ut på banan. Två rader med numrerade boxar ska placeras på lämpligt ställe med ca 3 - 4 meters mellanrum. En rad ska innehålla de udda startpositioner och den andra de jämna.
 • Rutorna bör vara 70 - 100 cm långa och 30 - 40 cm breda. Kvalsnabbast förare väljer från vilken sida av banan han önskar starta. Startnummer 1 i övriga finaler startar även från denna sida.
 • Bilarna placeras fritt med fronten pekande framåt i banans färdriktning inom gränsen för respektive startruta, (bilen behöver INTE placeras vinkelrätt mot främre linjen av startrutan).

Startsignal

Se RB 7.7

Fördröjd start (Time Out)

Se RB 7.6.3


Copyright © 2017-2023 LargeScale.se | Alla regelverk utgivna av LargeScale.se samt publicerad information antingen tryckt eller på LargeScale.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av LargeScale.se sanktionerad verksamhet.

gte/taevlingsregler.txt · Last modified: 2023/02/18 19:35 by sysseman

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki