User Tools

Site Tools


gte:maesterskapsregler_sm_rm

Mästerskapsregler SM/RM

Detta avsnitt beskriver grenspecifika mästerskapsregler. Det är den tävlandes ansvar att följa:

 • Bilsportförbundets Gemensamma regler.
 • Tävlingsregler Radiostyrd bilsport.
 • Mästerskapsreglerna.
 • Sportgrenens tekniska regler.
 • Eventuella tilläggsregler i inbjudan.
 • Eventuella kommunicerade förändringar från SBF, tävlingsledning och/eller arrangör.

Definition av Mästerskapsregler

 • Ett SM/RM arrangeras separat som är rankingrundande.
 • Ranking 1/8 GTe räknas endast av ett resultat i SM/RM.
 • Vid lika poäng rankas tävlingar i ordning SM/RM.
 • Tävlingarna arrangeras i enlighet med gällande RB reglemente för klassen utöver de avvikelser som nämns i detta regelverk och eventuella PM.

Deltävlingar

 • Se kalender på SBF hemsida.

Tävlingsupplägg

 • SM/RM ska arrangeras som nationelltävling enligt SBF nationella reglemente.
 • Tävlingshandlingar och tävlingsinbjudan SM/RM ska före publicering granskas och godkännas av RB-utskottet. Tävlingens domare skall delges tävlingsinbjudan.
 • Eventuella tillägg/avvikelser från RB-reglemente och detta reglemente, ska vara godkända av RB-utskott.

Deltagare

 • Maxantal startande är 48 st. Vid större antal anmälda förare läggs dessa på reservlistan efter anmälningstidpunkt. Förarna meddelas via anmälningsystemet om de fått en plats eller inte.
 • Förare med giltig svensk Nationell/Debutant-licens har rätt att deltaga i tävlingen. Internationell förare med likvärdig licens som i Sverige får delta men svenska förare har alltid företräde till platserna. Endast svenska förare tilldelas poäng (TQ och placering) efter inbördes ranking.
 • Antal förare i ett heat/final är minst 4 och max 10st. Lägsta final max 13st.
 • Förarrepresentanterna får inte vara medlem i arrangörsklubben.
 • OBS! Internationella förare skall ej medräknas i totalsammanställningen av cupen.

Anmälan

 • Anmälan och avanmälan skall göras via House Of RC eller motsvarande anmälningsfunktionallitet.
 • Anmälan/avanmälan skall vara möjlig fram till 10 dygn innan tävlingsdagen.

Anmälningsavgift

 • Se RB 2.4 för anmälningsavgift.
 • 10% av anmälningsavgiften betalas in till grenansvarig till cuppriser.

Bilvändare

 • I heaten är alltid förarna i föregående heat bilvändare. I första heatet är förarna i sista heatet bilvändare.

Resultatberäkning

 • Endast förare som har startat i tävlingen skall medtas i resultatlistan. Resultatlistan skall ange förarens namn, klubb, licensklass och namn på eventuell anmälar- /teamlicens.
 • Antalet poäng vid varje deltävling erhålls så här: 1 plats = 50 poäng, 2 plats = 47

poäng, 3 plats = 45 poäng, 4 plats = 44 poäng, 5 plats = 43 poäng, 6 plats = 42, 7 plats =41, 8 plats=40, 9 plats=39, 10 plats = 38, 11 plats = 35 osv. TQ erhåller 1 poäng som skall räknas i totalresultatet oavsett om den tävlingen räknas bort eller inte. Totalpoängen i serien erhålls genom alla körda deltävlingarna -2 plus finalen räknas. Grenansvarig ansvarar för sammanställningen. Särskiljning vid lika totalpoäng: 1. Flest antal förstaplaceringar, andraplaceringar osv. i de deltävlingarna som förarna får räkna. 2. Högsta totala poängsumman i de tävlingarna där förarna har mötts. 3. Placering i finalen. 4. Flest antal förstaplaceringar, andraplaceringar osv. i kvalen på alla deltävlingarna + final. 5. Rangordnat per deltävling från deltävling 1 högst placerad. För att en förare ska få poäng för deltävlingen måste föraren ha ett kvalresultat med minst ett (1) registrerat varv.

Resultatlistor

 • Resultatlista (Excel med placering, namn, klubb, och licensnummer (LoTS ID) samt i förekommande fall team i separata kolumner) för totalen skall omgående skickas med e-post till grenansvarig

Priser

 • Pris skall utdelas till de 12 bästa förarna, samt bästa junior. Kostnaden för dessa ansvarar respektive arrangerande klubb för.
 • För RM deltävlingen skall RM priser utdelas de 12 bästa förarna samt bäste junior.

Övrigt

 • Vid eventuella frågor gällande detta reglemente, kontakta grenansvarig. Frågor gällande deltävlingar, logi mm vänd er i första hand till arrangerande klubb.

Uppträdande på förarställningen och bandepå

 • För att efterleva SBF:s policy en inkluderande bilsport, skall osportsligt uppträdande av både förare och mekaniker, uppmanas både Race Controllern och Tävlingsledaren att omgående stävja situationer av detta slag.

Copyright © 2017-2023 LargeScale.se | Alla regelverk utgivna av LargeScale.se samt publicerad information antingen tryckt eller på LargeScale.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av LargeScale.se sanktionerad verksamhet.

gte/maesterskapsregler_sm_rm.txt · Last modified: 2023/02/18 19:35 by sysseman

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki